Affärsrådgivning

Affärsrådgivning

Medarbetare i AAE Consulting AB har gedigen erfarenhet i ledande positioner inom näringsliv eller i roller som redovisningskonsulter. Därför kan vi med självaktning säga att vi kan ge kvalificerad rådgivning inom de flesta områden som berör begreppet ekonomi.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 • Avtal rågivning
 • Ekonomisk rådgivning
 • Ekonomi styrning
 • Likviditetsplanering
 • Rådgivning kring lön och personal frågor
 • Kapitalanskaffning – bedömning och rådgivning
 • Koncern strukturer och bolagsbildning
 • Skatterådgivning
 • Styrelsens ansvar vid insolvens
 • Rådgivning kring regelverk och standard för arbetstillstånd
 • Rådgivning kring tillstånd för egen företagare eller filial

Kontakta oss

Primusgatan 81,
11267 Stockholm

E-post: info@aaeconsulting.se