Lönehantering

Lönehantering

När ni väljer AAE Consulting lönetjänster sköter våra specialister hela löneadministrationen i enlighet med era krav och gällande lag.

Anpassad lönetjänst

Vi anpassar våra tjänster efter behov i ert företag. Detta erbjuder vi i lönehantering tjänsten.

 1. Hantering av delar i löneprocessen
 2. Förmånsbilar
 3. Pensionsadministration
 4. Fora
 5. Månatliga lönespecifikationer
 6. Deklaration av löner till SKV
 7. Rapportering
 8. Kontroll uppgifter
 9. Redovisning av kontroll uppgifter till SKV
 10. Reseräkningar
 11. Rådgivning

Genom kompetent gruppen i AAE Consulting säkerställer du att era löner hanteras utifrån de avtal och regler som gäller ert företag.

Kontakta oss

Primusgatan 81,
11267 Stockholm

E-post: info@aaeconsulting.se