Moms och Arbetsgivare deklaration

Moms och Arbetsgivare deklaration

Att rapportera till Skatteverket hur mycket företaget ska betala skatt och arbetsgivare avgifter, hur mycket ska företaget betala eller få tillbaka i moms är något alla måste göra kontinuerligt.

 

Momsdeklarationen för perioden skall vara inlämnad enligt det datumet som skatteverket har beslutat om i samband med F-skatt antingen den 12 eller den 26 efter varje period.

 

För de två olika datum gäller olika regler.

 

För de företag som lämnar in deklaration den 12é har lite längre tid på sig än de som lämnar in den 26é. Detta eftersom de som lämnar in den 12é för en period måste vänta en hel kalender månad efter perioden sedan 12 dagar efter den kalender månad för att lämna in deklarationen. Tid man har på sig när man lämnar in den é är ca 45 dagar efter periodens slut.

 

För de företag som lämnar in deklaration den 26é efter perioden har tyvärr lite kortare tid på sig att hinna samla in underlag och lämna in den till sin bokföringsbyrå. Eftersom man har bara 26 dagar kvar tills deklarationen måste vara inne. Trots att man har fått godkänt från skatteverket att deklarera den 26 för moms och arbetsgivare avgifter förväntar sig skatteverket att man betalar in redan den 12é 14 dagar innan redovisningen den källskatt, arbetsgivaravgifter och moms man deklarerar för den 26é. Viktigt också att tänka på att skatteverket debiterar ränta för perioden från den 12 fram till det att deklarationen har kommit in dock senast den 26é månaden efter redovisningsperioden.

 

 

Vad är en redovisningsperiod?

För den som är skyldig att lämna en mervärde skattedeklaration/moms ska redovisningsperioden vara antingen

 

  • En kalendermånad
  • Ett kalenderkvartal
  • Ett beskattningsår

 

För den som är skyldig att redovisa arbetsgivaravgifter samt källskatt måste alltid redovisa månaden är på oavsett om det är den 12´eller den 26é företaget har som deklarations datum.

 

Många tycker därför att deklarering och skaderapportering är både komplicerad och tidskrävande. Det är också lätt att missa ett datum eftersom momsdeklarationen, källskatt och sociala avgifter ofta ska skickas in med olika frekvens.

 

När du anlitar oss på AAE Consulting till att ta hand om ditt företags ekonomi får du en helhetslösning som är anpassad för just ditt företags behov. Det innebär att du lugnt kan lämna över ansvaret att deklarera till oss. Detta oavsett hur ditt företags behov ser ut.

Kontakta oss

Primusgatan 81,
11267 Stockholm

E-post: info@aaeconsulting.se