Bokslut & Årsredovisningar

Bokslut & Årsredovisningar

I enlighet med god redovisningssed hjälper vi er att upprätta en komplett årsredovisning och/eller bokslut.

 

Vad är Bokslut?

Bokslut är att avsluta den löpande bokföringen i ett räkenskapsår i ett företag. Alla företag är skyldiga enligt lag att upprätta ett bokslut.

Bokslut ska upprättas av alla företag oavsett bolagsform och storlek.

 

Vad är Årsredovisning?

Årsredovisning är att redogöra för ett räkenskapsår. Endast aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa handelsbolag är skyldiga enligt lag att upprätta en årsredovisning.

 

Räkenskapsår?

I EF och HB är ett räkenskapsår i företaget alltid per den 31/12 om man är ny startad så kan man ha fått antingen ett förlängt eller ett förkortat räkenskaps år.

I AB eller Ekonomiska föreningar kan man ha ett annat räkenskapsår än den 31/12 ett brutet räkenskapsår. Inom sex månader efter räkenskapsåret ska årsredovisningen vara upprättat och inskickat till bolagsverket.

Utöver den reglerade skyldigheten är bokslut en oerhört viktig del av verksamheten. Det är nämligen i bokslutet som är den grundläggande faktor för ditt samarbete med de olika leverantörer, banker och kreditinstitut som ska bedöma företagets kredit värdighet.

 

Bokslut och årsredovisning för de olika bolagsformer

Enskild firma behöver i de flesta fall endast upprätta ett bokslut i vissa fall och beroende på företagets storlek behöver även en årsredovisning upprättas.

Handelsbolag och kommanditbolag behöver i de flesta fall endast upprätta ett bokslut i vissa fall och beroende på företagets storlek behöver även en årsredovisning upprättas.

Aktiebolag skall alltid upprätta årsredovisning

Ekonomisk förening skall alltid upprätta årsredovisning

Årsredovisning som är en sammanställning av företagets räkenskaper och förvaltning skickas årligen till bolagsverket och finns tillgänglig för offentlig tillgänglighet. Årsredovisningen består av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse.

Kontakta oss

Primusgatan 81,
11267 Stockholm

E-post: info@aaeconsulting.se