Redovisning

Redovisning

Redovisning är ett begrepp som innefattar bokföringen och sammanställning av rapporter och underlag som används för att ta beslut om i ett företag.

 

Redovisning är också de underlag i ett företag som enligt regelverken måste lämnas in och redovisa till olika myndigheter.

 

Redovisning i ett företag kan delas upp i 2 delar. Extern redovisning och intern redovisning.

 

 

Vad är Intern redovisning?

Intern redovisning är det som används av ett företag internt i syfte för styrning och kontroll av verksamheten. Exempel på intern redovisning kan vara följande:

 

  • Budgetering
  • Produkt kalkylering
  • Projekt kalkylering

 

Intern redovisning är ingen skyldighet i ett företag.

 

Vad är extern redovisning?

Extern redovisning är företaget offentlig redovisning. Den redovisning som omfattar årsbokslut, årsredovisning samt deklaration till SKV är den externa redovisningen.

 

Extern redovisning riktar sig till ägare, myndigheter och andra intressenter som kan vara intresserade att göra affärer med företaget eller låna pengar.

 

Extern redovisning är lagreglerad.

 

Vad är syftet med redovisning?

Redovisning oavsett extern eller intern är en metod att förmedla en ekonomisk rättvisande bild av företagets ställning och utveckling. Redovisning är också ett underlag för beslut, kontroll, uppföljning samt underlag för beskattning.

Kontakta oss

Primusgatan 81,
11267 Stockholm

E-post: info@aaeconsulting.se