Ongoing accounting

Ongoing accounting

Vi hjälper er gärna med det löpande bokförings arbete.

Vi har kunskap rutinerna och processerna för en riktigt effektiv bokföring.

 

Vad är bokföring?

Bokföring är ett system för att ordna och behandla affärshändelser i ett företag eller en förening. Ett företags bokföring eller en föreningsbokföring utgörs av verifikationer, löpande bokföring samt årsredovisning och/eller bokslut.

 

Tips och rutiner för en bra bokföring

Ju mer du förbereder din bokföring ju mer koll har du i ditt företags ekonomiska situation.

Du förbereder för din bokföring på följande sätt.

  • Att ha en pärm avsedd för bokförings underlag
  • Samla alla dina kvitton och betalda fakturor i den avsedda pärmen i datum ordning (för de som har boksluts metod)
  • Samla alla dina kvitton och fakturor i den avsedda pärmen i datum ordning (för de som har faktura metod)
  • Lämna in pärmen samt konto utdrag regelbundet efter varje månads slut till bokförings byrå oavsett om du har månads, kvartals eller års redovisning. Bokföringsunderlaget skall lämnas in och bokföras i god tid för en bra kontroll i ditt företag.

 

Vem är bokföringsskyldig?

Aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och föreningar är alltid bokföringsskyldiga.

 

Vem har ansvaret för bokföringen?

Om du har enskild firma, är det du som företagare som har hela bokförings ansvar. I de fall där företaget företräds a en styrelse är det styrelsen som har det övergripande ansvaret för bokföringen.

Det finns även ett ansvar för bokföringen hos den som i praktiken utför bokföringsarbetet. Ansvaret innebär att du som bokför ska bokföra alla affärstransaktioner på ett korrekt sätt enligt god bokförings sed och enligt bokföringslagen.

 

Onlinebaserad bokföring för ditt företag?

Hos oss har du möjlighet till ett online baserat samarbete för ditt företags bokföring.

Contact us

Primusgatan 81,
11267 Stockholm

Mail: info@aaeconsulting.se